Str.Nikola Vapcarov 2/4-6
1000 Skopje Macedonia 
+389 2 3225 090
Fax:+389 2 3225 077
Viber, WhatsApp: +389 71 658 788

e-mail hotelsquare@mt.net.mk
www.hotelsquare.com.mk  www.hotelskver.com.mk 

My status

All rights reserved. © 2007, Hotel Square, Skopje, Macedonia